Els certificats de professionalitat son el títol oficial que certifica la capacitació d’una persona per a realitzar una feina determinada. Una acreditació oficial que certifica que el treballador estar en possessió d’una sèrie de coneixements, habilitats i destreses per a l’acompliment d’un lloc de treball.

La formació teòrica es realitza íntegrament on-line, a través de la nostra plataforma 2.0. La matèria es presenta amb un caràcter dinàmic, didàctic, interactiu i accesible. IEFE està acreditat per impartir més de 200 cursos de Certificats de Professionalitat online.

Accés als cursos

Login Password