Beneficis del coaching per a les empreses | IEFE Talent & Training
Coaching-empreses

Beneficis del coaching per a les empreses

En els últims temps hauràs escoltat repetidament el concepte de coaching al món empresarial, però què és i per a què serveix?

El coaching és un conjunt de tècniques que té com a objectiu fonamental motivar als empleats, ajudar-los a resoldre internament els conflictes i, en definitiva, oferir-los eines que incrementin la seva productivitat i millorin el clima intern.

Les empreses estan contractant cada vegada més serveis de coaching professional per ajudar als seus empleats a créixer tant en l’àmbit personal com en el professional, fomentar la comunicació interpersonal entre els diferents departaments i consolidar la seva cultura corporativa.

A continuació, et resumim alguns dels beneficis que aquesta pràctica aporta a aquelles empreses que decideixen aplicar-la en l’entorn professional.

Enforteix la motivació personal en l’àmbit laboral

El coaching professional ajuda als teus empleats a guanyar seguretat en el seu lloc de treball, la qual cosa millora la seva productivitat i fa que siguin molt més competitius.

Millora el clima intern de l’empresa

El coaching ajuda als empleats a interactuar i relacionar-se amb els seus companys de treball, afavoreix la cooperació, contribueix a resoldre conflictes interns i, per tant, millora notablement l’ambient de treball, cosa que influeix en la satisfacció dels empleats amb les condicions laborals.

Potencia la creativitat i innovació

En millorar la comunicació entre els empleats i afavorir la comunicació, es potencia la intel·ligència col·lectiva i es propicia l’aparició d’idees creatives i innovadores que repercutiran en els beneficis econòmics de l’organització.

Aporta flexibilitat i adaptació als canvis

L’entorn empresarial actual és canviant i requereix empreses amb estructures flexibles i capaces d’adaptar-se als canvis. El coaching professional proporciona als empleats les eines necessàries per adaptar-se als canvis del mercat i ajudar a l’empresa a afrontar els reptes que puguin presentar-se.

En definitiva, el coaching potencia les virtuts dels teus treballadors.

Notícies relacionades

Comentaris