Descobreix com millorar la teva comprensió lectora | IEFE Talent & Training
aprendre-llegir

Descobreix com millorar la teva comprensió lectora

La incomprensió, el desconeixement de certes paraules o la lentitud són habituals en la lectura orientada a l’aprenentatge. I és que no és possible aprendre si la lectura és defectuosa. Et convidem a descobrir les claus d’una lectura productiva i àgil.

En què consisteix la lectura activa? El suport escrit és l’idoni per estructurar idees i establir les connexions neuronals que fixin aquests coneixements. Mitjançant la informació de frases encadenades, llegint el 50% de les paraules, el cervell és capaç de comprendre la totalitat del text. La seva memorització dependrà de la teva constància en el repàs. Es recomana fer-ho cada 2 o 3 dies.

Saps que una lectura compressiva consta de tres fases? No has de passar cap per alt, ja que cadascuna compleix amb la seva missió en el complex procés de l’aprenentatge.

La prelectura és la fase inicial en la qual realitzes una lectura ràpida del text. Et cridaran l’atenció certes paraules, que contextualitzaran i presentaran el contingut. És una manera de preparar el teu cervell i valorar els teus coneixements previs.

La lectura crítica és la fase crucial. Després d’una segona lectura, ens detindrem en els conceptes, dates, autors o cites destacables i els subratllarem per confeccionar, en la següent fase, un esquema d’estudi. Es tracta d’estructurar el contingut segons la seva rellevància.

En la postlectura, jerarquitzarem les idees amb colors per diferenciar-les en les anotacions.

És fonamental que l’espai d’estudi estigui condicionat per a tal fi, perquè estiguis còmode i sense distraccions. Limitar la subvocalització o lectura incompleta que realitzem inconscientment en llegir, així com les tornades a paràgrafs passats, et serà d’ajuda per no perdre el fil i mantenir-te concentrat.

El material d’estudi haurà d’estar ben organitzat i establert un planning dels continguts a estudiar.

Procura realitzar descansos d’uns 15 minuts, després de 40 estudiant. La qualitat en aquest punt és més efectiva que la quantitat.

La lectura comprensiva està íntimament lligada a la motivació, la concentració, la memòria visual i la velocitat lectora. Existeixen interessants exercicis per entrenar aquests aspectes.

Fragmenta el text en blocs i assegura’t de comprendre i identificar les seves paraules i conceptes clau.

Dibuixar un asterisc al costat d’aquestes paraules clau en la prelectura, afavoreix que en la fase de lectura crítica contrastis aquesta impressió i confirmis que realment és un aspecte a incloure en l’esquema.

Les imatges mentals, així com el software de Presentació Visual Serial Ràpida (PVSR) són adequades per treballar la capacitat de memorització visual.

La pràctica en el control dels moviments oculars i l’ús d’un llapis com a guia són útils per agilitar la teva velocitat.

Amb l’objectiu de prevenir l’avorriment per desconèixer el significat de moltes paraules, acostuma’t a consultar-ho en Internet, enciclopèdies, companys, familiars. En altres ocasions, el context et donarà pistes sobre el seu significat. Les infografies o diagrames solen ajudar també si t’has perdut.

Estudiar amb companys o anar alternant metodologies (llegir en veu alta, subratllar, elaborar anotacions, etc.) són bones pràctiques motivadores.

Una actitud participativa i crítica, juntament amb la posada en pràctica d’aquests consells t’asseguraran els resultats desitjats.