IEFE analitza la Reforma del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació

IEFE analitza la Reforma del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació

IEFE va celebrar, el passat dijous 28 de maig, una nova edició de l’Aula Business, amb l’objectiu d’analitzar el RDL 4/2015, de 22 de març, per a la reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral.

La formació, dirigida a empresaris, responsables de RRHH i responsables de Formació va tractar sobre els canvis en el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació, i com afectaven aquests a la formació programada per les empreses (formació bonificada).

Durant la jornada, a la qual van acudir una trentena de convidats, IEFE va ajudar als seus clients a entendre el nou marc legislatiu, donant a conèixer les modificacions que s’han introduït amb la nova normativa i com podia aplicar-se en el dia a dia.

La jornada va comptar amb la participació de Jonatan Triviño, Director de IEFE i de Rosa M. Lladós, Directora de ROI Gestión.

Jonatan Triviño va ser l’encarregat d’inaugurar la jornada, assegurant que l’objectiu de IEFE amb aquesta iniciativa era “donar a conèixer als clients i col·laboradors els canvis normatius introduïts pel RDL 4/2015, i com les empreses havien d’adaptar-se al nou marc legislatiu”.

Per la seva banda, Rosa M. Lladós, va posar l’accent en els motius i els objectius que es volien aconseguir amb el canvi normatiu, tot aprofundint en els continguts del RDL 4/2015.

Durant la seva ponència, Lladós va comentar que “el RDL 4/2015 té entre els seus objectius enfortir la cultura de la formació, sobretot entre pimes i microempreses”. A més, va destacar que “la norma introdueix importants modificacions, tot i que encara requereixen d’un desenvolupament reglamentari, la qual cosa genera a les empreses una gran inseguretat jurídica”.

Triviño i Lladós van coincidir en què el sector es troba en un moment de transició i van emfatitzar la necessitat de continuar amb els plans de formació, malgrat el canvi legislatiu que està vivint el sector.

Actualment, el sector està regulat per la Llei de Formació Professional per a l’Ocupació, el RDL 4/2015 i dos ordres ministerials, la qual cosa es tradueix en una situació d’inseguretat jurídica per a les companyies.

Enllaç:

Què és la formació bonificada i com accedir-hi (Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo)

http://www.fundaciontripartita.org/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Como-Bonificarte.aspx

 

0
Blog

Comentaris