Área COMERCIAL Y MARKETING

Atención y fidelitzación del cliente
Brand Strategy
Community Manager
Dirección comercial
Diseño gráfico aplicado a la imagen corporativa
Gestión comercial y marketing
Gestión del tiempo en ventas
Gestión telefónica de impagados
Negociar con éxito
Técnicas de venta y comunicación comercial

Área COMERCIO INTERNACIONAL

Comercio exterior: gestión de aduanas
Comercio exterior: transporte internacional
Gestión administrativa delComercio Exterior
Optimitzación del transporte internacional
Planificación estratégica internacional

Área ECONÓMICO-FINANCIERA

Análisis de balances
Análisis del estados financieros
Cash management
Contabilidad avanzada
Contabilidad bàsica
Control de gestión
Control presupuestario y tesorería
Financiación empresarial
Fiscalidad y entorno legal
Gestión de impagados
Gestión fiscal y tributaria
Gestión y control de costes
Cierre contable y fiscal
Facturación electrónica

Àrea RRHH I HABILITATS DIRECTIVES

Administració de personal
Coaching per aconseguir l’èxit personal i professional
Conducció de reunions
Descripció, anàlisi i valoració de llocs de treball
Direcció i conducció d’equips de treball
Empresa i psicologia de les organitzacions
Gestió efectiva del temps i delegació de funcions
Gestió per competències
Habilitats directives
Identificació del potencial i polítiques retributives
Tècniques d’intel·ligència emocional
Lideratge efectiu
PNL – Programació neurolingüística
Selecció, formació i plans de carrera
Tècniques de negociació
Comunicar amb eficàcia per obtenir resultats
Reclutament web 2.0

Àrea IDIOMES

Alemany: Grondstufe (A1, A2 i B1)
Alemany: Mittelstufe (B2)
Alemany: Mittelstufen-prüfunf (C1)
Anglès: Beginner (A1)
Anglès: Elementary (A2)
Anglès: Pre-Intermediate (B1.1)
Anglès: Intermediate / PET (B1.2)
Anglès: Upper Intermediate
Anglès: Pre-Advance / FCE (B2.1)
Anglès: Advanced A / CAE / CPE (B2.2, C1, C2)
Francès: Élémentaire (A1, A2)
Francès: Intermédiaire (B1)
Francès: Supérieur (B2)
Francès: DELF (C1)
Italià: Principiante (A1)
Italià: Pre-Intermedio (A2)
Italià: Intermedio (B1)
Italià: Post-Intermedio (B2)
Xinès Inicial

Àrea MEDI AMBIENT

Actualitzacions legals de medi ambient
Aspectes i impactes mediambientals
Estudis de minimització de residus
Gestió d’aigües residuals
Gestió d’emissions
Gestió de residus
Gestió normes de la sèrie ISO 14000
Legislació mediambiental
Llei d’intervenció ambiental de l’administració
Plans d’emergència

Àrea PRODUCCIÓ LOGÍSTICA

Agents d’aprovisionament
Gestió de compres i negociació
Gestió de duanes
Gestió de la producció
Gestió de magatzems
Gestió de projectes
Gestió de transports
Aprèn a millorar l’eficiència productiva de la teva empresa: lean manufacturing
Operacions auxiliars de magatzem
Planificació i control de la producció
TPM – Manteniment productiu total

Àrea QUALITAT

6 Sigmes. Procés de millora
AMFES i POKA-YOKES
Auditories internes de qualitat ISO
Auditors interns de qualitat ISO
Control de la qualitat
Control estadístic de processos – SPC
Costos de qualitat
Estratègies de millora
Gestió de la qualitat
Gestió de les normes ISO
Gestió de processos
Metodologia de resolució de problemes
Millora contínua
Norma de laboratoris ISO 17025
Normes de seguretat alimentària
Planificació avançada de la qualitat
Qualitat total model EFQM
Sensibilització del personal vers la qualitat
Sistemes de gestió de la qualitat
Sistemes integrals de gestió

Àrea SEGURETAT/PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Manipulació I aplicació de productes fitosanitaris. Nivell bàsic.
Auditor intern de prevenció de riscos
Aula permanent de la construcció
Formació teòric-pràctica en extinció d’incendis
Manipulació manual de càrregues
Manipulació de productes químics
Nivell bàsic (construcció, industria o serveis)
Operador de carretons elevadors
Operador de plataforma elevadora mòbil de personal – PEMP
Operador de pont grua
Operador de retroexcavadora
Personal directiu
Prevenció davant risc legionel.la
Prevenció de riscos laborals nivell bàsic – Sector construcció i metall
Primers auxilis: formació teòrica
Primers auxilis: formació teòrico-pràctica
Riscos específics en el lloc de treball
Segon cicle per oficis
Seguretat de màquines
SEGURETAT MINERA ITC 02.1.02
Treballs en alçada
Seguretat i higiene alimentària en la manipulació d’aliments. Al.lèrgies i intol.leràncies alimentàriesPRL Segon cicle del metallCatálogo de formación   Catálogo de formación PRL