Els cursos on line de competències professionalitzadores tenen l’objectiu de capacitar per treballar en un determinat àmbit professional. Desenvolupant en els treballadors les habilitats i coneixements de tipus tècnic i organitzatiu, que tenen caràcter transversal a cada un dels diferents contextos professionals.

Amb aquestes formacions es pretén facilitar les aptituds i capacitats per procesar la informació i obtenir el millors resultats en el treball o els millors productes per un àmbit professional concret. Aquestes formacions et permeten revaloritzar-te i especialitzar-te laboralment, ja que actualment les empreses valoren el desenvolupament de competències específiques del seu àmbit, encara que aquesta estigui falta d’una titulació oficial.

Accés als cursos

Login Password