Beneficis de la formació dels empleats per a l'empresa | IEFE Talent & Training

Beneficis de la formació dels empleats per a l’empresa

Crear una ‘marca ocupadora’ ajuda a l’empresa a posicionar-se en el mercat laboral. A l’hora de desenvolupar l’estratègia d’employer branding, la formació és un element a tenir en compte perquè incideix directament en com perceben la preocupació de l’empresa per augmentar les seves capacitats. Això afecta a la valoració que fan del seu lloc de treball i, per tant, la imatge que tenen de l’empresa i la manera en què la comuniquen al seu entorn. Però hi ha més motius pels quals és beneficiós formar els treballadors.

Motius pels quals una empresa hauria de formar els seus treballadors

Preparar un pla de formació per als empleats és una inversió que val la pena tant pensant en els treballadors com per les pròpies empreses. Està clar que implica hores de gestió però resulta rendible a diferents nivells:

  • A curt termini pot resoldre una necessitat concreta que ha sorgit per assignar una tasca nova a un càrrec ja existent. Formar a aquesta persona i el seu equip és una solució relativament ràpida per a no iniciar la selecció d’un lloc nou.
  • A mitjà termini es creen rutines entre els empleats que ajuden a una major cohesió dels departaments, fent que el dia a dia sigui més agradable per a tots.
  • A llarg termini contribueix a desenvolupar habilitats que repercuteixen en la productivitat general de l’empresa, per exemple en temes de transformació digital.

Hi ha més motius pels quals és beneficiós formar als treballadors, els agrupem en dos:

  • Quan a un empleat o empleada l’empresa li facilita ampliar o actualitzar les seves capacitats amb noves competències, veu majors possibilitats de promoció dins del seu departament o potser fins i tot en un altre. Això fa que acudeixi més motivat al treball i sigui més productiu, la qual cosa augmenta la competitivitat de l’empresa en el mercat.
  • Les polítiques de retenció de talent, incloent la formació, fan que l’empleat tingui un major sentiment de pertinença i compromís amb l’empresa. La seva satisfacció per treballar en la teva empresa farà que vulgui quedar-se i s’esforci per tirar endavant el seu treball de la millor manera possible perquè donarà suport a les decisions corporatives dins i fora de l’entorn laboral.

L’oferta formativa que s’ofereix als treballadors és una manera d’assegurar que tant ells com l’empresa augmenten el seu rendiment i productivitat.

Si vols més idees perquè els teus empleats vulguin quedar-se en la teva empresa, consulta la nostra guia sobre retenció de talent.

Conseqüències de no formar adequadament als empleats

Si veus la formació com un actiu de valor dins de la teva empresa, hauràs de dissenyar una estratègia que asseguri que tots els empleats tenen accés, com a mínim, al que requereixen per a exercir de la millor manera possible el seu lloc de treball.

Més endavant parlarem de tot el que has de saber per a crear un pla de formació.

És un error fer el contrari, és a dir, oferir-los cursos que no poden aplicar en el seu dia a dia ni que contribueixin a millorar les seves capacitats o habilitats personals. Això ocorre quan no s’han valorat prèviament les seves necessitats formatives i produeix un efecte negatiu en l’empleat perquè deixa en evidència la falta d’interès en la seva posició en l’empresa.

Al no formar adequadament als empleats es produeix una situació d’estancament professional que afecta la competitivitat: no s’incorporen mètodes de treball d’última tendència, ni es milloren les tècniques amb propostes alternatives, ni es busquen manera d’optimitzar els processos. Es deté l’avanç que pot portar a l’empresa a augmentar la seva facturació.

Formar als empleats és una inversió que resulta beneficiosa a tots els nivells de l’empresa.