Formacions obligatòries de PRL per al sector del metall | Empatif Learning

Formacions obligatòries de PRL per al sector del metall

El II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall estableix una sèrie de formacions sobre prevenció de riscos laborals per a tots els seus treballadors, incloent directius i personal d’oficina, no només operaris. El termini per a complir amb les disposicions del document, incloent-hi l’obligatorietat de formar a tota la plantilla, acaba l’1 d’octubre del 2020.

 

Aquesta no és l’única novetat del conveni signat en 2017: pots consultar-ho complet en la pàgina del BOE.

 

L’objectiu d’introduir en el conveni diversos capítols dedicats a la formació és disminuir els índexs de sinistralitat, així com el desenvolupament i la millora de la cultura preventiva de les empreses. Segons l’últim Informe anual del INSST, el de la indústria és el segon sector en accidents de treball i porta augmentant les dades any rere any, des del mínim al qual va arribar en 2012.

En què consisteix la formació obligatòria?

La responsabilitat de la formació recau en l’empresa, que és qui haurà de proporcionar-la a l’empleat segons el seu lloc. Del desenvolupament dels programes i acreditació als participants s’encarrega la Fundació del Metall per a la Formació, Qualificació i l’Ocupació (FMF). En el conveni es concreten els continguts mínims, així com les convalidacions entre formacions i els requisits que han de complir les entitats formatives per a ser homologades.

Resumim les mesures més representatives en funció del lloc a formar i per als que no treballen en obres de construcció:

  • Els directius i personal d’oficina tindran una formació de mínim 6h, presencial o telemàticament. Per als primers, els continguts inclouen, entre altres temes: el pla de prevenció, els costos dels accidents de treball i la legislació bàsica. Per al personal d’oficina, els continguts estan enfocats, per exemple, a primers auxilis, riscos posturals i coneixement de l’entorn de treball.
  • Els treballadors d’ofici es formaran com a mínim durant 20h de forma presencial, estant 8 d’elles dedicades a la seva especialitat per a conèixer tècniques preventives especifiques, tant col·lectives com individuals. En les 12h comunes es tractaran temes com a vigilància de l’entorn de treball i interferències entre activitats.
  • Els treballadors amb funcions preventives de nivell bàsic hauran de formar-se durant 50h com a mínim en conceptes com els danys derivats del treball, les condicions de seguretat i les rutines del seu lloc.

A més d’aquesta formació obligatòria, els treballadors hauran de realitzar un curs de reciclatge presencial de mínim 4h cada 3 anys per a actualitzar els seus coneixements i quan un treballador s’incorpori a un lloc després d’haver estat allunyat del sector almenys 1 any.

La formació específica rebuda pel treballador en matèria de prevenció de riscos laborals s’acredita mitjançant la Targeta Professional del Sector del Metall (TPM), expedida per la FMF, i inclou una altra informació com la categoria o grup professional i la seva experiència en empreses del sector.

 

El nou conveni estableix l’obligació de fer un curs de reciclatge cada 3 anys.

 

Què han de saber les empreses del sector del metall amb treballadors en obres de construcció?

El conveni separa clarament la formació per a treballadors en obres de construcció dedicant-los capítols i annexos diferents, encara que igualment sigui obligatòria, també el reciclatge, i igualment acreditada per la TPM. Els cicles de formació de la FMF són 2:

  • El 1r tindrà 8h de durada i es tractaran els riscos bàsics com a mitjans auxiliars, caigudes a diferent nivell o procediments generals.
  • El 2n, de 20h de durada, es veuran les normes específiques en relació al lloc o l’ofici.

A més, varien la durada de les formacions per als directius, i es defineixen els continguts formatius d’altres llocs com els responsables i els tècnics d’execució de l’activitat, comandaments intermedis, delegats de prevenció i administratius.

Amb aquesta mesura s’espera que el nombre d’accidents disminueixi en aquest sector en concret però que també es prengui consciència de la importància de la formació en matèria de PRL en qualsevol lloc de treball i sector.

A IEFE Talent & Training realitzem totes les formacions necessàries per a aquest sector. Contacta amb nosaltres i solucionarem qualsevol dubte que tinguis en relació a les novetats formatives del sector del metall.

 

Notícies relacionades