La importància del control de qualitat en l'empresa | IEFE Talent & Training

La importància del control de qualitat en l’empresa

Segur que ja sabràs de la importància d’oferir un producte o servei de qualitat al client. Això es fa imprescindible per mantenir la satisfacció dels consumidors, però hi ha molts aspectes que poden arribar a entorpir aquest objectiu. Precisament per vetllar perquè això no passi hi ha la figura del tècnic de control de qualitat i el seu equip, en els casos que l’empresa requereix d’un departament més complex. En què consisteix aquest control de qualitat?

Què és el control de qualitat?

Es tracta d’implementar mecanismes i processos que serveixin per optimitzar la qualitat dels productes i serveis i per evitar possibles errors.

Però per què és tan important? Tota empresa es deu als seus clients i si ofereixes articles de bona qualitat, els teus consumidors estaran satisfets i seguiran demandant els mateixos productes o serveis. Per contra, si deixen d’estar contents amb el que aconsegueixen en la teva empresa, s’aniran a la competència, sent això un problema per a tu i per al teu equip.

És per aquest motiu que es fa fonamental implementar controls de qualitat per vetllar pel bé de l’empresa.

Què s’ha de tenir en compte per fer un bon control de qualitat?

Complir les normatives

El primer, i un punt totalment imprescindible, és establir una política de qualitat que compleixi amb les normatives i la legislació vigents. Per exemple, existeix la norma ISO 9001, que s’aplica a aquesta matèria, i t’interessarà ajustar-te als seus paràmetres per aconseguir la certificació. Aquesta és una garantia de qualitat, i molts clients prefereixen optar per companyies que la tenen.

Monitoratge i proves

Si vols millorar la qualitat dels teus productes i serveis, hauràs de fer proves per controlar els resultats. Aquestes seran necessàries al principi i al final del procés, però també durant el seu desenvolupament per veure si vas per bon camí. En definitiva, els controls i proves són una forma de comprovar si, efectivament, estàs arribant on vols arribar.

A més, s’haurà de mantenir un històric d’aquestes proves per saber si finalment s’ha produït o no una millora. És una manera de monitoritzar els resultats al llarg del temps.

Fer partícips als empleats

Gran part d’aquestes funcions depenen del tècnic de control de qualitat i el seu equip. No obstant això, és important que tinguis sempre present que una empresa depèn de tota la seva plantilla. Com diu ISOTools:

Els qui duen a terme tals accions són els integrants de les empreses, cadascun en el seu paper i nivell jeràrquic, encara que sens dubte orientats i impulsats per l’alta direcció i els caps de departament. (ISOTools, 2016)

Això implica que caldrà crear una cultura empresarial en la qual els empleats s’impliquin amb els mecanismes de control de qualitat, impulsats des de dalt.

Aquests són, a grans trets, els aspectes que concerneixen al control de qualitat en una empresa. No obstant això, et recomanem que ampliïs la informació sempre que et calgui. Una de les fonts que t’interessarà consultar, i la certificació de les quals pot interessar-te, és la norma ISO 9001.