Mesures extraordinàries en la formació professional per a l'ocupació | Empatif Learning

Mesures extraordinàries en la formació professional per a l’ocupació

El Govern està llançant constantment mesures per adaptar els diferents sectors a la situació provocada pel confinament. Entre elles, també s’inclouen les orientades a flexibilitzar les condicions en matèria de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral que recull la Resolució de 15 d’abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, que va entrar en vigor el 18 d’abril.

L’objectiu d’aquesta Resolució és permetre que els treballadors puguin seguir enfortint la seva ocupabilitat així com la competitivitat de les empreses.

 

Formació que ja estava en marxa 

Per facilitar l’accés a la formació tot i el confinament en què ens trobem, es permet convertir la modalitat a online. Així, la formació que s’hagués previst com presencial o mixta es podrà impartir dins d’una aula virtual, considerant-se a tots els efectes com a presencial. Això significa que ara les empreses poden bonificar-se la formació online, quan fins ara no s’acceptava per a aquesta modalitat.

La Resolució defineix l’aula virtual com un entorn d’aprenentatge síncron i bidireccional en què el formador i els alumnes intercanvien coneixement. També estableix que, sempre que sigui possible, s’haurà de portar un registre de connexions per identificar els participants i poder fer seguiment i control de l’activitat formativa.

Els treballadors afectats per ERO o ERTO podran acollir-se a la formació. A més, les empreses han de mantenir la plantilla mitjana dels últims 6 mesos previs a l’estat d’alarma.

 

Formació suspesa a causa de l’estat d’alarma  

Si la formació prevista es va haver de suspendre, es pot reprendre una vegada finalitzi l’estat d’alarma. En aquest cas, les empreses tindran dos mesos per comunicar els canvis de dates i horaris i l’aula virtual serà novament l’eina principal en cas de voler canviar la modalitat.

 

Formació que encara no s’havia posat en marxa o que s’iniciï ara 

En el cas que l’acció formativa no s’hagués iniciat, és d’aplicació el mateix per a les que s’iniciïn durant l’estat d’alarma: la formació online es podrà bonificar i es podrà utilitzar l’aula virtual en substitució de les classes presencials.

El canvi de modalitat a teleformació serà possible sempre que aquesta figurés prèviament en el Catálogo de Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal o bé es contemplés en el Plan de Referencia Sectorial de l’àmbit sectorial per a l’especialitat afectada.

El canvi de modalitat a aula virtual afecta el cost? No, es mantindrà el nombre total d’hores com si fos presencial. 

 

En definitiva, la modalitat de teleformació es podrà bonificar i canviar en accions formatives que fossin parcialment o totalment presencials i que estaven en marxa, no s’haguessin iniciat, les que estan previstes per a iniciar-se durant l’estat d’alarma o un cop finalitzat.

 

Certificats de professionalitat 

Un últim apunt per a les accions destinades a l’obtenció de certificats de professionalitat en modalitat presencial: també passaran a impartir-se en aula virtual, sempre que l’entitat estigui acreditada per impartir el mateix certificat en la modalitat de teleformació.

L’excepció són els mòduls que necessitin instal·lacions o equipaments per a l’adquisició de destreses pràctiques que s’han d’impartir amb posterioritat a la finalització de l’estat d’alarma. Passa el mateix amb les proves finals d’avaluació que s’han de fer de manera presencial i les tutories presencials.

Notícies relacionades