Què és i quins avantatges representa obtenir la certificació ACTIC | IEFE Talent & Training

Què és i quins avantatges representa obtenir la certificació ACTIC

El certificat ACTIC ha estat creat per la Generalitat de Catalunya, i les seves sigles corresponen a «acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació». Com la mateixa Generalitat indica a la seva pàgina web, s’entén que contempla:

«la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació […]».

Com s’obté?

Aquest certificat pot obtenir-lo qualsevol persona amb més de 16 anys superant una prova que serà avaluada de forma automàtica. L’examen és telemàtic, però no es pot fer des de casa; si has decidit presentar-t’hi, has d’anar a un dels centres col·laboradors. A IEFE Talent & Training t’ajudem a preparar-te per aquesta prova.

La prova té en compte vuit competències que aborden diversos temes, i el teu certificat podrà tenir un dels tres nivells disponibles depenent del que hagis acreditat. Aquests nivells són senzills: bàsic, mitjà o avançat. Podríem dir que un nivell bàsic significa que, tot i que formes part de la societat digital, només fas servir les TIC a un nivell elemental; si acredites el nivell avançat, es podria considerar que les domines àmpliament i, per tant, els pots treure el màxim partit.

Podríem dir que un nivell bàsic significa que, tot i que formes part de la societat digital, només fas servir les TIC a un nivell elemental; si acredites el nivell avançat, es podria considerar que les domines àmpliament i, per tant, els pots treure el màxim partit.

Què t’aporta a tu el certificat ACTIC?

La motivació de la Generalitat de Catalunya per crear aquest certificat ha estat fomentar la formació de la gent en aquestes competències digitals. A més, serveix per crear unes mesures estandarditzades amb les quals es pot saber d’una forma molt més concreta fins a quin punt una persona domina les TIC: però què t’aporta a tu fer aquesta prova?

En primer lloc t’adaptes a aquests estàndards del mercat, de manera que pots competir amb la resta de candidats a una ocupació. D’altra banda, és una manera de demostrar sobre el paper que efectivament tens aquests coneixements i genera més confiança que si només tens la teva paraula com a garantia.

En el cas que ja estiguis treballant i tinguis estabilitat laboral, tot i així pot servir-te obtenir aquest certificat. El principal motiu és que actualitzaràs els teus coneixements per fer aquesta prova, el que et situa en una bona posició. Al cap i a la fi, mantenir-te al dia és important tant en el teu treball actual com per aprofitar futures oportunitats laborals.