IM2 The Group (ITM Human Capital, MB Prevent, IEFE Talent & Training) disposem d’un Sistema Integrat de Gestió, desenvolupat sota la Norma ISO 9001. La nostra política està basada en els següents compromisos d’acció:

“Proporcionar serveis adequats als clients millorant la satisfacció de les persones, amb l’objectiu de potenciar la competitivitat de les empreses”.

PER ACONSEGUIR-HO ENS CENTREM EN ASPECTES FONAMENTALS:

  • Realitzar els serveis adequats a les necessitats, requisits dels clients i parts interessades.
  • Oferir un cost adequat al servei.
  • Propiciar i mantenir la millora contínua del Sistema Integrat de Gestió, dels seus processos i el seu acompliment a partir de troballes en auditories, l’anàlisi d’estadístiques i dades, accions correctives i preventives i altres fonts de millora.
  • Protegir la salut i el benestar laboral del nostre personal, proporcionant un ambient i entorn de treball segur, d’acord amb les lleis aplicables.
  • IM2 The Group es compromet al desenvolupament real i efectiu en matèria d’igualtat, basant-nos en els objectius marcats en el seu Pla.
  • Desenvolupar plans de formació, adequats per a la millor realització dels nostres serveis.
  • Desenvolupar, implementar i mantenir un sistema de gestió basat en l’estricte compliment de les lleis, reglaments i normes nacionals i internacionals aplicables a l’empresa.

Amb aquesta Política i Objectius de Qualitat aconseguim augmentar la satisfacció del client, processos més eficaços, una assignació racional dels recursos i, d’aquesta manera, estem més preparats davant els canvis que puguin produir-se en el nostre entorn.

4a edició. 8/4/2019