A IEFE li gestionem el “Crèdit anual per a la Formació dels seus treballadors”, que disposen totes les empreses. Li realitzem tots els tràmits legals per tal que pugui beneficiar-se al 100% de la subvenció per a la Formació dels seus Treballadors.

1. Conveni d’agrupació d’empreses

Gestionem el pla de formació a la Fundació Tripartita en nom de la teva empresa, gràcies a la firma del conveni d’agrupació d’empreses.

2. Notificacions a través de l’aplicació telemàtica

Notifiquem a través de l’aplicació telemàtica de la Fundació Tripartita, tota la informació necessària per a poder obtenir la bonificació en concepte de formació.

3.  Realització i arxiu documental

Elaborem i arxivem tota la documentació necessària per a la correcta gestió de les bonificacions.

4. Requeriments legals i controls

Ajudem a respondre als requeriments legals sol·licitats pel Ministeri de Treball i Immigració. Assessorem en matèria de justificació de costos i responem als controls de costos.

bonificacion

Contacta amb nosaltres per a la realització dels tràmits o per a qualsevol aclariment