Des de IEFE sabem que la formació continua del capital humà és la clau de l’èxit de la teva empresa. Per aquest motiu, posem a disposició dels nostres clients una formació eficaç i orientada a les necessitats reals de les organitzacions.

El Servei de Consultoria & Formació (C&F) aprofita una experiència de 25 anys realitzant formació i el combina amb la innovadora tecnologia d’aprenentatge per donar-li tot el que necessita per motivar a la seva força de treball, atreure i retenir el talent i lliurar els resultats finals.

Sabem que el disseny de programes de formació que treballen cap a la qualificació professional i l’aprenentatge pot ser llarg i costós. Però aquests desafiaments ja no són una barrera amb la C&F. Ajudem a les empreses a gestionar aquests programes de manera eficient i innovadora, fent el millor ús de la tecnologia aconseguint els millors resultats per als vostres equips.

Un Servei de Consultoria i Formació Gestionat des de IEFE li ofereix:

  • Un partner per tota la seva formació.
  • Un enfocament que atrau i desenvolupa la seva gent.
  • La flexibilitat en l’alineació de l’aprenentatge amb les necessitats de la seva organització.
  • Facilitat i eficiència per planificar i executar els plans formatius.
  • Eficiència en costos.
  • Facilitat per accedir i tramitar les subvencions existents.

Els pròxims passos…

Parla amb nosaltres sobre com C&F pot transformar el potencial de formació de la vostra organització.

consultoria