PRL metall Archives |

Notícies relacionades

Formación obligatoria metal

Data límit per a la formació obligatòria en PRL en el sector del metall

El III Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall (CEM) fixa l’1 d’octubre de 2021 com a data límit perquè les empreses tinguin formada a tota la seva plantilla en prevenció de riscos laborals. La disposició transitòria segona és la que estableix el termini de 4 anys […]

PRL PER A PERSONAL DIRECTIU FMF (ONLINE)

Aquest curs de 6h pretén formar i informar els treballadors d’oficines del sector del metall en la prevenció de riscos laborals específics del seu lloc de treball. Per què com a empresa has de formar als teus treballadors? Com ja sabràs el nou Conveni Col·lectiu Estatal del Sector del Metall obliga a formar en PRL […]

PRL PERSONAL OFICINA FMF (ONLINE)

Introsucció Aquest curs de 6h pretén formar i informar els treballadors d’oficines del sector del metall en la prevenció de riscos laborals específics del seu lloc de treball. Per què com a empresa has de formar als teus treballadors ? Com ja sabràs el nou Conveni Col·lectiu Estatal del Sector del Metall obliga a formar […]

Formacions obligatòries de PRL per al sector del metall

El II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall estableix una sèrie de formacions sobre prevenció de riscos laborals per a tots els seus treballadors, incloent directius i personal d’oficina, no només operaris. El termini per a complir amb les disposicions del document, incloent-hi l’obligatorietat de formar […]

Curs PRL Nivell Basic

PRL TREBALLADORS AMB FUNCIONS PREVENTIVES DE NIVELL BÀSIC (50h)

Objectius L’objectiu d’aquest curs és formar al personal per poder exercir les funcions de nivell bàsic. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball Riscos generals i la seva prevenció Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l’activitat de l’empresa Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos Primers […]