El nou conveni del metall ha incorporat novetats importants i obliga a realitzar formació en prevenció a TOTS els treballadors del sector, tant si entren en obres de construcció com si no.

A qui afecta?

Metal·lúrgia, siderúrgia, automoció, … En definitiva, totes les empreses i treballadors del sector del metall. Consulta el llistat d’ activitats afectades.

Quin termini tinc?

Totes les empreses han de tenir format el seu personal abans de l’1 d’octubre de 2021.

Qui pot impartir aquesta formació?

MB Prevent, com a servei de prevenció acreditat i homologat per la FMF.

 

Formació a mida

Realitzem la formació quan i on millor us convingui i gestionem la bonificació a través de la Fundació Tripartita.