Nova pròrroga dels ERTO i ampliació del crèdit destinat a la formació programada | Empatif Learning

Nova pròrroga dels ERTO i ampliació del crèdit destinat a la formació programada

Les modalitats actuals d’ERTO s’han ampliat de nou per cobrir fins al 31 d’octubre i n’ha aparegut una de nova que anirà de l’1 de novembre de 2021 al 28 de febrer de 2022: l’ERTO de formació. En el mateix Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat laboral, també s’han establert noves mesures per als autònoms.

Es mantenen els ERTO d’impediment o limitacions, només comunicant-ho, també fins al 28 de febrer de 2022.

Pròrroga automàtica dels ERTO fins al 31 d’octubre

La pròrroga dels ERTO segueix el VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo (VI ASDE) i s’ha renovat de forma automàtica i amb les mateixes condicions per cobrir el mes d’octubre. Per tant, no és necessari fer cap sol·licitud ni procediment addicional.

En canvi, per a l’ampliació de l’1 de novembre al 28 de febrer de 2022, sí és obligatori sol·licitar la pròrroga. La data límit per fer-ho és el 15 d’octubre i l’ERTO finalitzarà si no es lliura la documentació corresponent a l’autoritat laboral. Consisteix en una relació de les jornades suspeses i reduïdes de cadascun dels treballadors els tres mesos anteriors, és a dir, juliol, agost i setembre.

Si no se sol·licita la pròrroga, l’ERTO no s’aplicarà a partir de l’1 de novembre de 2021.

La renovació s’entendrà acceptada 10 dies hàbils després de la seva sol·licitud per silenci administratiu, si no es resol el contrari.

ERTO de formació: què són i com funcionen?

En aquesta sisena pròrroga de les mesures associades a la regulació temporal d’ocupació, es presenta un canvi significatiu respecte a les anteriors i és la creació d’una nova modalitat d’ERTO que beneficiarà addicionalment les empreses que formen els seus treballadors.

Així, l’ERTO de formació cobreix entre l’1 de novembre i el 28 de febrer de 2022 i obliga l’empresa a dur a terme una sèrie d’accions formatives per als treballadors que es troben en ERTO si volen beneficiar-se d’exempcions addicionals a les que ja estaven rebent.

Algunes condicions sobre les accions formatives:

  • S’accepta qualsevol tipus de formació prevista en la Llei 30/2015,de 9 de setembre.
  • L’horari mínim serà de 30h per a empreses d’entre 10 i 49 persones i de 40h per a aquelles amb més de 50 treballadors.
  • Han d’estar acabades el 30 de juny de 2022.
  • El crèdit per finançament lliurat variarà segons el nombre total d’empleats: des de 425 € per persona si estan entre 1 i 9€ fins a 320 € per als que en tinguin 50 o més.

L’exempció en la cotització a la Seguretat Social de les empreses que s’aprofitin de la formació de l’ERTO serà del 80% (en lloc del 40% en empreses de 10 o més treballadors i del 50% per a aquelles amb menys de 10).

La situació dels autònoms

El títol II del Real Decreto ley 18/2021,de 28 de setembre, es dedica a les mesures de protecció dels treballadors autònoms. Destaquem:

  • L’exempció en la cotització d’entre el 90 i el 25% en els mesos d’octubre a gener de 2022 per a aquells que hagin rebut algun tipus de prestació per cessament d’activitat en virtut del que estableix el Real Decreto ley 11/2021, de 27 de maig.
  • Una prestació extraordinària per cessament d’activitat del 70% de la base mínima de cotització que correspongui a l’activitat duta a terme, com a màxim fins al 28 de febrer de 2022.

Aquestes mesures estan subjectes a condicions, com ara estar al corrent de les quotes a la Seguretat Social.

Encara ets a temps per a utilitzar el crèdit de formació de la teva empresa abans que caduqui al desembre. Contacta amb nosaltres i t’informarem.

Notícies relacionades