Data límit per la formació obligatòria en PRL sector metall | IEFE Talent & Training
Formación obligatoria metal

Data límit per a la formació obligatòria en PRL en el sector del metall

El III Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall (CEM) fixa l’1 d’octubre de 2021 com a data límit perquè les empreses tinguin formada a tota la seva plantilla en prevenció de riscos laborals. La disposició transitòria segona és la que estableix el termini de 4 anys a comptar des d’aquest dia de 2017.

El CEM està vigent des de l’1 de gener de 2018, però té un caràcter retroactiu. A més, va quedar prorrogat automàticament en el seu venciment el 31 de desembre de 2020. Per això també és d’obligat compliment la disposició transitòria tercera que estableix el mateix termini d’1 d’octubre de 2021 per a oferir formació de reciclatge en matèria preventiva als treballadors que portin més de 4 anys sense rebre-la.

En un post anterior parlàvem sobre el conveni aprovat en 2017.
En el capítol XVI, article 85 del CEM vigent es manté com a obligatòria la formació tant teòrica com pràctica a qualsevol treballador en matèria de prevenció de riscos laborals. L’objectiu és potenciar la cultura preventiva en els llocs de treball i la Comissió Negociadora és la responsable d’establir els continguts formatius per als diferents oficis o grups professionals.

 

Quines novetats té el nou conveni en formació de PRL?

Utilitzant la mateixa referència que el CEM anterior, els continguts formatius distingeixen entre les persones que treballen en obres de construcció o no i entre directius, personal d’oficina, formació d’ofici (sempre presencial) i les persones treballadores amb funcions preventives de nivell bàsic, entre les quals s’inclouen els Delegats de Prevenció que també rebran les 50h de formació fixades per a aquest nivell.

La Targeta Professional del Sector del Metall ha d’expedir-se i actualitzar-se per a acreditar la formació que es va realitzant.

La principal novetat en el CEM actual és que varia el percentatge de plantilla a formar: passa de ser 1/6 al semestre a ¼ a l’any el total de treballadors que han d’estar formats. Això deixa encara uns mesos de marge per a poder complir aquesta obligatorietat que, com dèiem a l’inici, venç l’1 d’octubre de 2021 i que matemàticament fa que tots hagin hagut de formar-se entre 2017 i aquest any.

A més, l’anterior conveni establia que la formació de reciclatge s’havia de realitzar cada 3 anys i ara l’apartat 3 de l’Annex II el fixa en 4, mantenint una durada mínima de 4h i amb la possibilitat de realitzar teleformació només en el cas de llocs administratius.

El nou CEM introdueix altres novetats, com la incorporació al sector de noves activitats i l’obligació que l’assignació de grups professionals sigui objectiva per a evitar discriminacions.

Les empreses que encara no hagin completat la formació de la seva plantilla en matèria preventiva tenen de termini fins a l’1 d’octubre d’enguany. Per a llavors, els treballadors hauran de poder acreditar-la i els ocupadors ja deurien també començar a planificar la de reciclatge per als quals faci més de 4 anys que la van rebre.

A IEFE Talent & Training realitzem totes les formacions necessàries per a aquest sector. Si tens qualsevol dubte en relació amb la formació en PRL per al sector del metall contacta amb nosaltres i t’informarem.

 

Notícies relacionades